ИНФОРМАЦИИ, НЕ ПОДАТОЦИ...
Повеќе информации

Што работиме?МОНИТОРИНГ НА МЕДИУМИ

Мониторинг на медиуми во реално време Информации во реално време, веднаш по нивната објава во медиумите, преку сопствен кориснички интерфејс. 24/7 пристап преку свое корисничко име и лозинка, во било кое време и од било кое место. Секојдневна достава на дневни збирни извештаи од медиумските објави на електронска пошта

БИЗНИС ИНФОРМАТОР

Со селекција и обработка на различни типови на информации ја креиравме нашата услуга „Бизнис информатор“ која се состои од четири модули со кои целосно ги поддржуваме и им помагаме на компаниите при носењето на нивните деловни одлуки. Мониторираме тендерски објави, добитници од тендерски објави, стечајни постапки и објави за продажби.

МОНИТОРИНГ НА ВЕБ МЕДИУМИ

Мониторинг на интернет медиуми од целиот свет. СЕТТЕ Ви нуди систем за мониторинг на информации од 40.000 извори од 140 земји на 40 јазици од целиот свет. Вие ја избирате земјата или регионот, клучни зборови или цели фрази кои се од Ваш интерес, а системот Ви дава информации во реално време, извештаи и статистички податоци.

МЕДИУМСКИ АНАЛИЗИ

СЕТТЕ изработува квантитативни, квалитативни и споредбени анализи, по повеќе параметри: компанија, застапеност на медиум, оценка на информацијата, потрошени финансиски средства и слично. При пресметка на потрошените финансиски средства се земаат официјалните ценовници на медиумите, без да се навлегува во агенциските или друг вид попусти.

Задоволни клиентиНашиот тим

Еве кои се заслужни за нашиот успех

СОТИР ГРАМОСЛИ

Директор

АНДРЕЈ МАНЕВСКИ

Директор на продажба

ИЛИЈА ЈОЛЕВСКИ

Bussines Development Director

БЛАГОЈЧО ЈУЦА

ИТ раководител

МЕХМЕТ АЛЧЕ

ИТ развој и одржување

ВЛАТКО ПОПОВСКИ

Мониторинг на медиуми и анализи

ГОЦЕ БОГОЕВСКИ

ИТ развој и одржување

ИВАНА ГРАМОСЛИ

Мониторинг на медиуми и анализи

ДАНИЕЛ ДИМОСКИ

Мониторинг на медиуми и анализи

КАТЕРИНА АНДОНОВСКА

Администрација

СИМОНА ВЕЛЈАНОВСКА

Мониторинг на медиуми и анализи

ЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВСКА

Мониторинг на медиуми и анализи

За нас

СЕТТЕ е специјализирана компанија за мониторинг на медиумите. Мониторингот на медиумите подразбира систематско следење на сите видови медиуми (печатени, ТВ, радио, веб, социјални) и издвојување на информации според однапред договорени теми или клучни зборови најчесто поврзани со дејноста на корисникот. До нашите услуги корисниците може да пристапат преку компјутер, таблет, паметни телефони и сите останати паметни уреди кои имаат интернет конекција.

Контакт

или контактирајте не на contact@sette.com.mk